Naši práci ocení i další generace

Kamenictví

Kamenictvi Bandouch Ujezd u Brna hrob
Kamenictvi Bandouch Ujezd u Brna hrob
  • POMNÍKY
  • OBRUBY
  • BUDOVÁNÍ NOVÝCH HROBŮ 

Již 30 let zkušenosti v hrobnictví je zárukou poctivé práce, která splní svůj účel. 

  • UKLÁDÁNÍ UREN
  • SEKÁNÍ I OBNOVA NÁPISŮ 
  • BROUŠENÍ I RENOVACE POMNÍKŮ
  • PRODEJ DRTI A OBLÁZKŮ
Kamenictvi Bandouch Ujezd u Brna hrob

Dovednosti

Důmyslná řešení používáme u nových i renovovaných hrobů.

Zkušenosti

Poradenství v oblasti pohřebnictví na základě dlouholetých zkušeností a znalosti platných zákonů 

Historie

30 let hrobnické praxe jako záruka důstojného posledního rozloučení i do nového hrobu

Petr Banďouch

V oboru pohřebnictví se naše rodina pohybuje již od roku 1990. Za tu dobu jsme získali mnoho zkušeností jak vytvořit pěkný a praktický hrob, který je zárukou důstojného posledního rozloučení.

Zakládám hroby, tvořím nové pomníky, obnovuji a renovuji stávající hrobová místa, ukládám urny.

Na základě potřebných zkušeností a v kombinaci se znalostí platné legislativy aplikuji důmyslná řešení, aby hrob byl stále praktický. Za důležité považuji přesné základy obrub, aby po sednutí zeminy nedošlo k jejich posunu. Pokud je hrob příliš krátký, nabízím řešení například pomocí demontovatelných obrub…

Dobře si vyberte svého kameníka, protože hrob musí být nejen krásný, ale i praktický.

Ukázka renovací

Kamenictvi Bandouch Ujezd u Brna renovaceKamenictvi Bandouch Ujezd u Brna renovace
Kamenictvi Bandouch renovaceKamenictvi Bandouch renovace

Reference

S panem Banďouchem jsme se poprvé setkali v době našeho hlubokého smutku. Domluvili jsme na vykopání hrobu a pochování dědečka, následně pak na výběru vhodného pomníku. Chválím velmi taktní jednání, dostatek zkušeností a možnost vyřešit vše s jedním člověk.
David Navrátil
Naše babička 10 let po odchodu dědečka vyjádřila přání, zda by bylo možné upravit hrob, tak aby si mohla lehnout vedle něj. Proto jsme hledali někoho se zkušenostmi z oboru hrobnictví i kamenictví, který zná a dodržuje předpisy. Po dlouhém hledání jsme našli p. Banďoucha a můžeme ho s hrdostí doporučit.
Milena Kalendová
Po úmrtí strýce jsme zavolali pohřební službu a kontaktovali hrobníka pana Petra Banďoucha. Bohužel jsme zjistili, že do hrobu nemůže být důstojně pochován další člověk. Proto jsme vybrali vhodnou urnu a Petr ji usadil do nového pomníku.
Alice Hlavatá

Copyright © Radim Spacil  Spolupracuji s Pohřební službou Nohel